Khi làm việc với dữ liệu trong excel, bạn có thể liên tục cần thêm dòng trong excel và cột vào trong tính của mình. Đôi khi, bạn thậm chí có thể cần thêm hàng trăm hàng. Thêm từng dòng từng dòng một là một cách làm rất tốn thời gian và không hiệu quả. May mắn thay, luôn có một cách dễ dàng hơn.

Để thêm nhiều dòng hoặc cột trong bảng tính, hãy đánh dấu cùng một số lượng hàng hoặc cột đã có từ trước mà bạn muốn thêm. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn “Insert”.

Trong ví dụ dưới đây, tôi muốn thêm bổ sung ba dòng. Bằng cách đánh dấu ba dòng và sau đó nhấp vào chèn, tôi có thể thêm ba hàng trống bổ sung vào bảng tính của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thêm dòng trong excel

 

Lọc dữ liệu trùng trong excel

Bảng Pivot trong Excel để tổ chức lại dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.