Các tập dữ liệu lớn hơn có xu hướng có nội dung trùng lặp. Bạn có thể có danh sách nhiều địa chỉ trùng nhau mà bạn muốn lọc bớt. Trong những tình huống như thế này, công cụ lọc dữ liệu trùng trong excel khá hữu ích.

Để thực hiện, hãy đánh dấu hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa các bản sao. Sau đó, chuyển đến tab Data và chọn “Remove Duplicates” (trong một số version excel cũ, nó có thể nằm trong tab Tools). Một cửa sổ bật lên để xác nhận dữ liệu nào bạn muốn làm việc với. Chọn “Remove Duplicates” và bạn đã sẵn sàng.

Lọc dữ liệu trùng trong excel

Như vậy bạn đã biết cách lọc dữ liệu trùng trong excel.

 

Những phím tắt Excel hữu ích

Tạo một sổ làm việc mới
PC: Ctrl-N | Mac: Command-N

Chọn Toàn bộ Hàng
PC: Shift-Space | Mac: Shift-Space

Chọn Toàn bộ Cột
PC: Ctrl-Space | Mac: Control-Space

Chọn phần còn lại của cột
PC: Ctrl-Shift-Xuống / Lên | Mac: Command-Shift-Down / Up

Chọn phần còn lại của hàng
PC: Ctrl-Shift-Phải / Trái | Mac: Command-Shift-Right / Left

Thêm siêu liên kết
PC: Ctrl-K | Mac: Command-K

Mở cửa sổ định dạng ô
PC: Ctrl-1 | Mac: Command-1

Các ô đã chọn Autosum
PC: Alt-= | Mac: Command-Shift-T

Leave a Reply

Your email address will not be published.