Kiến thức IT

Tạo bộ lọc trong excel

Khi làm việc với các bảng dữ liệu rất lớn, bạn thường không cần phải xem tất cả các hàng cùng một lúc. Đôi khi,

Hàm Excel cơ bản

Các hàm Excel tự động hóa một số tác vụ mà bình thường bạn phải sử dụng một công thức để tính toán. Ví dụ:

Phím tắt Excel

Tạo báo cáo trong Excel là một quá trình tốn thời gian. Làm cách nào chúng ta có thể dành ít thời gian hơn để

Công thức Excel cơ bản

Ban đầu, rất dễ bị choáng ngợp bởi hàng loạt công thức Excel mà bạn có thể sử dụng để làm việc với dữ liệu

Excel là gì?

Excel là gì? Microsoft Excel là phần mềm trực quan hóa và phân tích dữ liệu mạnh mẽ, sử dụng bảng tính để lưu trữ,

Hosting là gì?

Hosting là gì? Hosting là gì, theo nghĩa chung nhất của nó, là một dịch vụ, thông qua đó các tài nguyên để tính toán

Tên miền là gì?

Tên miền là gì? Tên miền là gì? Nó là một chuỗi văn bản ánh xạ tới địa chỉ IP dạng số, được sử dụng