Phải làm thế nào khi bạn muốn chuyển văn bản thành cột trong excel? Ví dụ: có thể bạn muốn lấy tên công ty của ai đó thông qua địa chỉ email của họ. Hoặc bạn muốn tách tên của ai đó thành 2 cột họ và tên riêng biệt cho các mẫu email marketing của mình.

Nhờ Excel, cả hai đều có thể thực hiện được. Đầu tiên, đánh dấu cột mà bạn muốn tách. Tiếp theo, chuyển đến tab “Data” và chọn “Text to Column”. Một mô-đun sẽ xuất hiện để bạn làm việc.

Trước tiên, bạn cần chọn “Delimited” (Phân cách) và “Fixed Width” (Chiều rộng cố định)

“Delimited” có nghĩa là bạn muốn chia nhỏ cột dựa trên các ký tự như dấu phẩy, dấu cách hoặc tab.
Fixed Width” có nghĩa là bạn muốn chọn vị trí chính xác trên tất cả các cột mà bạn muốn phân tách diễn ra.

Trong trường hợp ví dụ bên dưới, hãy chọn “Delimited” để chúng ta có thể tách họ tên thành họ và tên.

Sau đó, đã đến lúc chọn Dấu phân cách. Đây có thể là một tab, dấu chấm phẩy, dấu phẩy, dấu cách hoặc một cái gì đó khác. (Ví dụ: “Cái gì đó khác” có thể là dấu “@” được sử dụng trong địa chỉ email.) Trong ví dụ của chúng tôi, hãy chọn khoảng trắng. Sau đó, Excel sẽ hiển thị cho bạn bản xem trước về các cột mới của bạn sẽ trông như thế nào.

Khi bạn hài lòng với bản xem trước, hãy nhấn “Next”. Trang này sẽ cho phép bạn chọn các Định dạng Nâng cao nếu bạn muốn. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Finish”.

 

Chuyển văn bản thành cột trong excel

Như vậy bạn đã biết cách chuyển văn bản thành cột trong excel rồi đó :v

 

Phím tắt Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published.