Khi bạn có các hàng dữ liệu trong bảng tính của mình, bạn sẽ thường xuyên cần chuyển cột thành hàng trong excel (hoặc ngược lại). Sẽ mất rất nhiều thời gian để sao chép và dán từng dữ liệu riêng lẻ. Nhưng bạn yên tâm, với tính năng chuyển vị, cho phép bạn thực hiện chuyển dữ liệu hàng của bạn thành các cột hoặc ngược lại rất nhanh chóng và đơn giản.

Bắt đầu chuyển cột thành hàng trong excel bằng cách đánh dấu cột mà bạn muốn chuyển thành các hàng. Bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn “Copy”. Tiếp theo, chọn các ô trên bảng tính của bạn nơi bạn muốn hàng hoặc cột đầu tiên của mình bắt đầu. Bấm chuột phải vào ô, sau đó chọn “Paste Special”. Một cửa sổ sẽ xuất hiện – ở dưới cùng, bạn sẽ thấy một tùy chọn “Transpose”. Đánh dấu vào ô đó và chọn OK. Giờ đây, cột của bạn sẽ được chuyển sang một hàng hoặc ngược lại.

Chuyển cột thành hàng trong excel

Trên các phiên bản Excel mới hơn, một menu thả xuống sẽ xuất hiện thay vì một cửa sổ bật lên.

Chuyển cột thành hàng trong excel

 

Những phím tắt Excel hữu ích

Tạo một sổ làm việc mới
PC: Ctrl-N | Mac: Command-N

Chọn Toàn bộ Hàng
PC: Shift-Space | Mac: Shift-Space

Chọn Toàn bộ Cột
PC: Ctrl-Space | Mac: Control-Space

Chọn phần còn lại của cột
PC: Ctrl-Shift-Xuống / Lên | Mac: Command-Shift-Down / Up

Chọn phần còn lại của hàng
PC: Ctrl-Shift-Phải / Trái | Mac: Command-Shift-Right / Left

Thêm siêu liên kết
PC: Ctrl-K | Mac: Command-K

Mở cửa sổ định dạng ô
PC: Ctrl-1 | Mac: Command-1

Các ô đã chọn Autosum
PC: Alt-= | Mac: Command-Shift-T

Phím tắt Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published.