Bảng Pivot trong Excel (bảng tổng hợp) được sử dụng để tổ chức lại dữ liệu trong bảng tính. Nó sẽ không thay đổi dữ liệu mà bạn có, nhưng nó có thể tổng hợp các giá trị và so sánh các thông tin khác nhau trong bảng tính của bạn, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.

Một ví dụ đơn giản là bạn muốn xem có bao nhiêu người trong mỗi gia đình. Đối với các tập dữ liệu dài, công cụ này sẽ rất có ích.

Để tạo Bảng tổng hợp, Data > Pivot Table. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel mới Insert > Pivot Table. Excel sẽ tự động tạo ra bảng Pivot, nhưng bạn luôn có thể thay đổi dữ liệu theo mong muốn. Có 4 tùy chọn sau:

Report Filter: Cho phép bạn lọc những hàng nhất định trong tập dữ liệu của mình. Ví dụ: nếu tôi muốn tạo bộ lọc theo từng nhà, tôi có thể chọn chỉ bao gồm học sinh trong Gryffindor thay vì tất cả học sinh.
Column Labels: Đây sẽ là các tiêu đề của bạn trong tập dữ liệu.
Row Labels: Đây có thể là các hàng của bạn trong tập dữ liệu. Cả nhãn Hàng và Cột đều có thể chứa dữ liệu từ các cột của bạn (ví dụ: Tên có thể được kéo sang nhãn Hàng hoặc Cột – điều đó chỉ phụ thuộc vào cách bạn muốn xem dữ liệu.)
Value: Phần này cho phép bạn xem dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau. Thay vì chỉ lấy bất kỳ giá trị số nào, bạn có thể tính tổng, đếm số lượng, trung bình, tối đa, tối thiểu, đếm số hoặc thực hiện một vài thao tác khác với dữ liệu của mình. Trên thực tế, theo mặc định, khi bạn kéo một trường vào Value, trường đó luôn thực hiện đếm số lượng.

Ở ví dụ minh họa này, Vì tôi muốn đếm số người trong mỗi ngôi nhà (House), tôi sẽ tạo bảng Bảng Pivot trong Excel, và kéo cột House đến cả Row Lables và Value.

Bảng Pivot trong Excel

Chuyển văn bản thành cột trong excel

 

Lọc dữ liệu trùng trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published.